Kana drömde om att flytta till familjegården där hon spenderat alla sina barndoms somrar. 1990 slog vi slag i saken och flyttade till Agdatorp från det lilla samhället Tronahällestad utanför Lund. 1995 tog vi över förvaltandet av gården och ägnade i huvudsak de 25 första åren åt fåruppfödesel för köttproduktion och för underhåll av Agdatorps vackra betesmarker. Sedan 2017 efter arvsskiften och försäljningar har Agdatorp delats upp i två separata fastigheter. Där vi äger gårdens ekonomibyggnader,  åkermark, hagmark och flera bostadshus. Medan Kanas syster Astrid och hennes make Mårten äger huvudbyggnaden på gården (stora huset) med en tomt på 1,5 hektar samt brygghuset Jägersro. Agdatorps skog finns inte längre inom familjens ägo. Sedan 2018 är vi även med och driver en terapiträdgård, Agdatorps Trädgårdar, på gården. 

Om Kana

Kana har en 30-årig bakgrund som förskolepedagog, vilket hon har varvat med arbete på gården och ett särkilt intresse för trädgård. För 15 år sedan läste Kana trädgårdsterapi på Alnarp men det är först nu hon arbetar heltid som trägårdsterapeut i Agdatorps Trädgårdar, en verksamhet på gården startades 2018. Hittar man inte Kana i trädgården hittar man henne alldels säkert i vårt stall och tar hand om hästen Cicu. 

Om Henrik

Henrik har testat på många olika yrkesområden såsom turistbranschen, hovslageri och 20 år som jounalist. Henrik brinner för att hjälpa andra människor och har sedan flyktingvågen 2015 arbetat med integration i Karlskrona. Sedan 2018 spenderar Henrik mer tid på gården, i huvudsak med skötseln av Agdatorps gård men också i terapiträdgården Agdatorps Trädgårdar.